Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we bij Sense met jouw persoonsgegevens omgaan zowel online als offline. 

Deze privacyverklaring is op maat van de huidige diensten van Sense. Onze contactgegevens vind je onderaan de pagina. 

Eventuele aanpassingen aan onze website of diensten, kunnen ook leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 16 februari 2023.  Sense behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. 

 

 

Wij verwerken jouw gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens van of over jou als natuurlijke persoon die jou kunnen identificeren, direct of indirect. In het kader van onze online en offline diensten, verzamelen en verwerken we volgende persoonsgegevens: 

- Identificatie- en contactgegevens die worden opgevraagd wanneer je een online kennismakingsgesprek bij ons inplant: naam, voornaam en e-mailadres 

- Identificatie- en contactgegevens die worden opgevraagd wanneer je met ons contact opneemt via het contactformulier: naam, voornaam en e-mailadres 

- Gegevens die je ons zelf bezorgt per mail of via ons formulier 

 

Doeleinden en wettelijke verwerkingsgrond

We verwerken jouw gegevens enkel voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring:

- Wanneer je diensten van ons afneemt, hebben we persoonsgegevens nodig om een goede dienstverlening te verzekeren en onze overeenkomst met jou na te komen. 

- Wanneer je ons contacteert met een vraag, gebruiken we persoonsgegevens om aan je vraag te voldoen en je te antwoorden. 

- Wanneer je onze website gebruikt, verwerken we persoonsgegevens om de goede werking van de website na te gaan en te verbeteren. Een goedwerkende website nastreven valt onder gerechtvaardigd belang. Niet-noodzakelijke cookies plaatsen we enkel na jouw toestemming. 

- We gebruiken jouw gegevens om onze diensten te promoten en marketingberichten te sturen. 

 

Hoe we jouw gegevens beschermen

Strikte bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens verwerken.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij we daar door wet verplicht toe zijn. 

Betrouwbare verwerkers

Sommige taken besteden we uit aan zogenaamde "verwerkers". Dit zijn ondernemingen die voor ons bepaalde taken uitvoeren en hierdoor mogelijk in contact komen met jouw persoonsgegevens. We selecteren onze verwerkers zorgvuldig. 

We delen jouw gegevens met volgende verwerkers:

- Hosting van onze website: jouwweb.be

- Boekingssysteem: onlineafspraken.nl 

 

Jouw rechten 

De GDPR voorziet voor jou als natuurlijk persoon heel wat rechten wanneer jouw gegevens door ons verwerkt worden. 

- Je kan inkijken welke gegevens wij verwerken: je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken. Je kan een overzicht opvragen van jouw gegevens.

- Je kan jouw gegevens verbeteren: zijn bepaalde gegevens niet meer correct of volledig? Contacteer ons om deze te laten aanpassen. 

- Je kan jouw gegevens verwijderen: in sommige gevallen kan je bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen. Dit kan uiteraard niet met gegevens die nodig zijn om onze wettelijke opdracht te voldoen. 

- Jij kan je verzetten tegen bepaald gebruik van jouw gegevens: Wanneer we persoonsgegevens van je verwerken waarbij toestemming de verwerkingsgrond is, dan kan je die toestemming weer intrekken wanneer je maar wil. Bepaalde verwerkingen doen wij met gerechtvaardigd belang als verwerkingsgrond. Dit houdt in dat we onze en jou belangen zorgvuldig afwegen. We proberen deze afweging zo objectief mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld: Als je klant bent, gebruiken we jouw gegevens voor direct marketing voor onze activiteiten of diensten. Als je het niet eens bent met het resultaat van onze afweging, dan kan je je daartegen verzetten en zullen wij jouw gegevens op die manier niet verder verwerken. 

 

Uitoefenen van je rechten

Afhankelijk van het doeleinde en de verwerkingsgrond kan je je beroepen op,bovenstaande rechten. Niet alle rechten zijn in alle gevallen en voor alle gegevens van toepassing.
Als je een of meerdere van je rechten wil uitoefenen, richt dan je concreet verzoek tot het adres dat je bij “Contacteer ons” vindt. Geef duidelijk aan welk recht je wil uitoefenen in het kader van welke verwerking. We maken je er op attent dat we jouw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om jouw rechten uit te oefenen. Dit om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Om deze reden dien jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. 

 

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan Sense steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kan Sense er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

 

Nadat je je verzoek om je rechten te laten uitoefenen geplaatst hebt, nemen we binnen 30 dagen contact met je op.

 

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met ons standpunt? Raadpleeg dan de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Als je dat wil, kan je daar ook een klacht indienen.

 

Contacteer ons

Specifieke vragen i.v.m. privacy en jouw rechten kan je richten aan Sense via coaching-sense@outlook.com

 

Cookiebeleid

Over Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat geplaatst worden wanneer je een website bezoekt of online applicatie gebruikt. Cookies en aanverwante technologieën worden gebruikt om de snelle en correcte werking van de website of applicatie te verzekeren. Ze worden ook gebruikt om jouw voorkeuren te onthouden voor een later bezoek zoals bijvoorbeeld je taal. 

 

Welke cookies gebruiken wij? 

Functionele cookies: Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Deze cookies kan je niet weigeren en worden geplaatst als je onze website bezoekt. onder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt op onze website gebruik gemaakt van deze cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast wordt deze cookie door onze websiteleverancier Jouwweb geïntegreerd om zo te kunnen checken of je eigenaar van de website bent. Dit heeft verder geen invloed op de privacy van jou als bezoeker van onze website. 

  • Sociale knoppen en embedded content: op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten en wordt er gebruikt gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze website wordt ontsloten. Deze knoppen en content zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen, kan je vinden in het privacy-en cookiebeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over. 

Google Analytics

Door onze websiteleverancier Jouwweb zijn er Google Analytics geïntegreerd. Deze werden door Jouwweb zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarnaast werd er uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden hierdoor geen herleidbare gegevens verwerkt. 

 

Cookies verwijderen

Op elk moment kan je de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen via je browser. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

 

Nog vragen? Contacteer ons via coaching-sense@outlook.com